Tejpování chronických zranění

Tejpování je široce využíváno při léčbě chronických onemocnění jako je syndrom patellofemorální bolesti. Ačkoli navrhovaný mechanismus působení (způsob činnosti) zůstává sporný. Co bylo konzistentně demonstrováno je schopnost tejpu změnit pacientovu reakci na bolest. Tato změna umožňuje okamžité zvýšení funkčnosti v předtím bolestivém pohybu. To může jak povzbudit pacienta ke cvičení a možná i důležitěji umožnit provádění těchto pohybů v bezbolestném prostředí. Tento rozdíl v použití tejpu při více chronických problémech, s výhodou toho, že pacient může sám tejpy aplikovat znovu podle potřeby, je velmi silným rehabilitačním nástrojem.

 

Neuromuskulární aplikace tejpu

Dalším vývojem bylo používat tejpy ke zvýšení (facilitace) a snížení (inhibice) svalové aktivity. Běžně se zmíněné tejpování používá okolo ramene k facilitaci činnosti a aktivity spodních vláken trapézového svalu. Tato teorie působení tejpu byla založena na lékařském pozorování a neoficiálních objevech. Navzdory současnému posuzování důkazů o mechanismu působení (způsobu činnosti), jsou tejpy stále běžně využívány a jsou nesmírně použitelné i když ještě nebylo plně pochopeno jak je toho dosaženo.

 

Funkční fasciální tejpování

Důvtipná adaptace použití tejpování ke snížení zátěže se také prokázala jako nesmírně užitečná. Během mých 8 let jako hlavní terapeut Australského královského baletu jsem byl pod obvyklým tlakem, který je kladen na sportovní lékaře, abych dostal mé atlety zpátky do formy co nejrychleji.  Poslední studie prokázali vysoký výskyt muskuloskeletárních zranění v této skupině, více než 75% tanečníků prodělá zranění během 19 týdenního zkušebního období. Z čehož drtivá většina jsou zranění kotníků a nohou. Během experimentování s tejpy v mé praxi se mi povedlo vyvinout vysoce efektivní způsob tejpování při akutních a obzvláště pak při po akutně-chronických onemocněních.

Ve spojení běžné analýzy a léčebného procesu, bylo pozorováno, že když jsou tejpy aplikováný prstovým tlakem v určeném směru na bolestivou oblast, může změnit bolestivou odezvu. Tato změna facilituje rozšíření bezbolestného rozsahu a zvýší funkci svalu. Tyto často nápadné zlepšení mohou být udrženy aplikací tejpy použitím určité shromažďovací techniky, která pacientovi umožní náležitě se rehabilitovat a navrátit se dříve k běžné činnosti. V průběhu času začalo být zjevné, že metoda má využití prakticky při jakýchkoli muskuloskeletárních potížích a používá se ve většině sportů mezinárodně.