Jak tejpy fungují..

Myšlenka zatěžování není nová. Rozdíl spočívá v tom, jak je tejp aplikován ve smyslu techniky, směru a šířky použité tejpy. Podpůrným faktorem při aplikaci tejpu je platný lékařský postup, kdy provedeme vyšetření, naneseme tejp a vyšetření provedeme znovu.

Teorie ležící za působením tejpu byla posuzována v odborné literatuře. Autor postrádá důkazy plynoucí z výzkumu, věří však, že odpověď se skrývá za vazivovým obalem svalu. Definitivní propojení fasciálního systému tělem bylo opakovaně prokázáno ve spojení s neoficiálními důkazy vlivu lokálních struktur na funkci vzdálených oblastí.


Tři důležité vlastnosti vazivového obalu svalu.

1) Je to spojovací tkáň

2) Je citlivá na zatížení

3) Obsahuje množství mechanoreceptorů a nervové tkáně


Jako reakci na zranění tělo vypustí kolagen typu 3, aby oblasti navrátil její tvarovou ucelenost. Po nějaké době je to konvertováno na kolagen typu 1, nicméně tvarové narovnání napravené tkáně je pozměněné od původního. Zatímco lokálně aplikovaná mobilizace měkké tkáně, prokázaná jako nesmírně efektivní léčebná metoda, je dočasná, když nezatížený stav, je pro tkáň po většinu času stav normální.