Tejpy a FFT(R)

Teorií je, že aplikováním tejpu za použití FFT(R) metody, déle udržované natažení může ovlivnit jak strukturu, tak funkci lokální fasciální tkáně. Zatímco metoda v současné době prochází náhodně řízenými zkouškami (randomized controlled trial (RCT)) v Austrálii. Předchozí ultrazvuková data v reálném čase demonstrovala změnu ve směru pohybu povrchových a hlubokých fasciálních vrstev s FFT(R). Tato změna ve spojení se směrovou specifikací, by mohla poskytnout změnu v aferentní nocicepční (poškozující) aktivitě mechanoreceptorů a vysvětlila by tak častý a znatelný pokles bolesti a pozorované zvětšení rozsahu.


Jak se tejp aplikuje

Rigidní tejpy se obvykle aplikují ve funkční pozici s minimálním nebo mírným napětím s obvyklým cílem omezení rozsahu pohybu. Specifická aplikace FFT (R) metodou je prováděna následovně. Lokální vyšetření ke zjištění nejvíce uvolňující prstový tlak, který pacientovi umožňuje získat další bezbolestný rozsah ve vybrané oblasti. Tento poslední bod je důležitý, protože snížení bolesti je hlavním cílem této techniky a stupeň hledání,  je nezbytný, ačkoli běžné schéma zdá se existuje.